Zelená úsporám

Jsme zalistováni v programu Zelená úsporám a dokážeme provádět montáž, díky které můžete získat až 100 tis na dotaci na nové tepelné čerpadlo.

Podporované typy zdrojů energie

Typ zdroje Výše podpory [Kč/dům]

v kombinaci se zateplením

Výše podpory [Kč/dům]

bez zateplení

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 80 000
Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 40 000
Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50 000 40 000
Tepelné čerpadlo voda–voda 100 000 80 000
Tepelné čerpadlo země–voda 100 000 80 000
Tepelné čerpadlo vzduch–voda 75 000 60 000
Plynový kondenzační kotel 18 000 15 000
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 30 000