Podlahové vytápění

Podlahové topení obecně:

Jedná se o jeden z nejefektivnějších způsobů vytápění. Potrubí v podlaze je rovnoměrně rozloženo v celé ploše a dochází tak k ideálnímu vytápění interiéru v místnosti. Podlahové vytápění zaručuje nejlépe takzvanou tepelnou pohodu i proto, že většina z nás ji nejvíce vnímá jako teplo od nohou a to po celé ploše místnosti. Využití podlahového vytápění není omezeno velikostí vytápěné plochy.

Z hlediska úspory energií hovoří pro podlahové vytápění výrazně nižší teplota na přívodu, což se samozřejmě projeví na úspoře energie. U klasických topných těles je nutné vyhřát vodu až na 70° C na vstupu, zatímco podlahovému topení při zajištění stejného komfortu postačuje teplota pouhých 35° C. Nižší potřebná teplota vody pro podlahové vytápění je zároveň další výhodou, v důsledku to znamená menší tepelné namáhání materiálu i menší délkovou roztažnost trubek v důsledku změny teplot. Navíc nižší teplota vody v podlahovém vytápění je naprosto postačující pro vytápění i v případě nízké venkovní teploty. Pořizovací cena podlahového topení se již dávno neřadí do kategorie luxusní zboží, my Vám nyní nabízíme akční cenu od 450 Kč/m2.

Mezi další výhody podlahového topení patří:

  • Plísně, ale i prach nejsou příznivé pro zdraví. Tím, že u podlahového topení je nižší cirkulace vzduchu v místnosti je nižší i víření prachu, což ocení především alergici.
  • Málo zmiňovanou výhodou je možnost přizpůsobení ploše nepravidelného tvaru. Pokud je místnost čtvercového nebo obdélníkového půdorysu je proudění od konvenčních radiátorů pravidelné. Jakmile je však v místnosti nika nebo má půdorys ještě složitější tvar dochází k nerovnoměrnému proudění. Na to má vliv i umístění oken a rozmístění nábytku v místnosti. Proto také, zvláště u starších budov, vznikají plísně v rohu za skříní.
  • Podlahové topení není vidět a nezabírá žádnou plochu na stěnách! Získáte více místa v interiéru a nebude blokováni nevzhlednými radiátory na stěnách. Získáte větší flexibilitu interiéru.
  • Velká výhoda do nepravidelných tvarů místností. Trubky lze různě ohýbat, aniž by se snížila jejich životnost anebo to mělo vliv na jejich kvalitu. Navíc je možné je použít na vyhřívání i některých venkovních prostor jako například na příchozí chodník k domu nebo garážové prostory.
  • Lze libovolně kombinovat se stávajícím systémem topení (např. radiátory) a používat jako doplněk. Ideální do rekonstrukcí (např. zvolíte pouze koupelnu, záchod apod.).
  • Lze libovolně napojit na různé zdroje vytápění - kotel, elektrokotel, plynový kotel, solární panely, ale nejideálnější variantou z hlediska nízkého teplotní spádu vychází tepelná čerpadla.